ΚΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Α.Φ.Μ.:095353130
Γ.Ε.ΜΗ.:050702144000
Περιφέρεια:Θεσσαλίας
Νομός:Μαγνησίας
Δήμος:Βόλου
Διεύθυνση:ΜΑΛΑΚΙ ΒΟΛΟΥ
Τηλέφωνο:2421091090